Fotos

Una explosió a l'ànima. El dol. (27/11/2016) [Torna a la galeria]